Tietosuojaseloste

  1. Yrityksen tiedot

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Tunnehyrrä

yksityinen elinkeinonharjoittaja

Killi Jokila

Linnajärventie 114

37560 Lempäälä

Y-tunnus: 2273246-4

https://www.tunnehyrra.fi.

2. Rekisterin nimi:

Tunnehyrrä, asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Killi Jokila, killi.jokila@tunnehyrra.fi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tilauksen teko yrityksen verkkokaupasta (tunnehyrra.fi) eli sopimuksen teko asiakkaan ja yrityksen välille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten täyttäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Yhteystietoja käytetään tarpeen tullen asiakkaan kontaktointiin tilaukseen tai sen toimitukseen liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Puhelinnumero
6. Säännönmukaiset tietolähteet & tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä ja säilytämme niitä kolmen (3) vuoden ajan. Jos tilaus peruuntuu tai keskeytetään asiakkaan toimesta, se poistetaan järjestelmästä kolmen (3) kuukauden aikana. Tämä ei koske hyvitys- tai reklamaatiotilauksia, nämä säilytämme kolmen (3) vuoden ajan asiakkaan edun varmistamiseksi. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Tunnehyrrän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Asiakkaan oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@tunnehyrra.fi.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

  • Oikeutetun edun varmennuksen aikana
  • Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Voit laittaa meille allekirjoitetun pyynnön postitse osoitteeseen: Linnajärventie 114, 37560 Lempäälä. Toimitamme 1 kuukauden sisällä kopiot henkilötiedoistasi.

10. Tietoturva

Sivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännöllisesti päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.