Parisuhteen palotarkastusopas

15,00

Parisuhde on yksi ihmiselämmän merkittävimmistä suhteista ja siksi siihen kanntaa kiinnittää huomiota. Suhde toiseen ihmiseen rakentuu arvostukseta, kunnioitukseta ja luottamuksesta.

Parisuhteen palotarkastusopas käsittelee parisuhteen keskeisiä teemoja ja liitteenä on kaksi omavalvontalomaketta. Näiden avulla on mahdollista yhdessä puolison kanssa keskittyä oman parisuhteen äärelle ja arvioida parisuhteen hyvinvointia. Lomakkeiden avulla voi tehdä myös suunnitelman parannusta kaipaavien kohteiden korjaamisesta.

Osasto: